Mulig valgresultat i Oslo hvis valgdeltakelsen hadde vært den samme i alle bydeler. Differanse fra valgresultatet. 2007, 2011 og 2015

Tilbake til artikkelen

Mulig valgresultat i Oslo hvis valgdeltakelsen hadde vært den samme i alle bydeler. Differanse fra valgresultatet. 2007, 2011 og 2015
  2007 Diff 2011 Diff 2015 Diff
Arbeiderpartiet 30,5 0,6 33,7 0,6 32,9 0,9
Fremskrittspartiet 14,4 0,0 7,1 0,1 6,0 0,0
Høyre 24,5 -0,7 34,8 -0,9 30,7 -1,1
Kristelig Folkeparti 3,1 0,0 2,4 0,0 2,4 0,0
Sosialistisk Venstreparti 10,7 0,1 6,4 0,1 5,6 0,2
Venstre 8,5 -0,2 8,2 0,0 6,8 -0,1
Miljøpartiet de Grønne 0,6 0,0 2,5 0,0 8,1 0,0
Rødt 5,3 0,1 3,7 0,1 5,2 0,2
Andre lister 2,5 0,1 1,2 0,0 2,3 -0,1

Kontakt