Kommunestyrevalget i Oslo 2015. Valgdeltakelse, andel av stemmeberettigede og stemmefordeling på parti. Etter bydel. Sortert etter valgdeltakelse. Prosent

Tilbake til artikkelen

Kommunestyrevalget i Oslo 2015. Valgdeltakelse, andel av stemmeberettigede og stemmefordeling på parti. Etter bydel. Sortert etter valgdeltakelse. Prosent
  Valgdeltakelse Andel av stemmeberettigede Ap Frp H Krf SV V MdG R Andre
Grorud 53,9 4,2 52,8 8,5 16,5 2,0 3,9 3,2 4,7 5,6 2,8
Stovner 53,9 4,7 51,2 9,5 23,0 2,5 3,0 2,2 3,1 2,9 2,6
Alna 55,0 7,3 50,9 7,5 19,7 2,3 4,9 3,4 4,4 4,2 2,7
Bjerke 57,5 4,4 41,6 6,7 24,6 2,8 5,2 5,6 6,2 5,0 2,3
Grünerløkka 57,8 9,0 33,1 3,9 18,3 2,1 10,2 9,3 11,8 9,1 2,2
Søndre Nordstrand 57,9 5,5 47,2 5,9 21,3 3,4 5,7 3,9 5,2 4,5 2,9
Gamle Oslo 59,1 8,0 35,3 4,2 15,5 1,8 10,7 7,5 11,5 11,3 2,2
Frogner 61,2 9,4 18,0 5,3 49,3 1,9 3,8 8,4 8,0 3,6 1,7
St. Hanshaugen 61,8 6,1 25,4 3,6 28,5 2,8 6,9 10,7 12,5 7,6 2,0
Sagene 64,0 6,7 32,1 3,4 20,9 2,9 9,3 10,4 11,6 7,3 2,1
Østensjø 66,5 7,5 39,1 7,7 26,7 2,8 6,0 5,7 6,2 3,7 2,1
Nordstrand 70,8 7,5 23,6 6,8 45,6 3,6 3,1 7,0 5,8 2,8 1,7
Ullern 72,5 5,0 17,0 4,9 54,8 2,0 2,8 9,7 5,9 1,9 1,0
Nordre Aker 73,2 7,3 25,3 5,1 36,5 3,5 5,5 10,4 8,5 3,7 1,5
Vestre Aker 75,5 7,0 16,1 4,8 56,4 1,9 2,8 9,0 6,1 1,8 1,1

Kontakt