Oppslutning om ulike partier i kommunestyrevalg i Oslo og mandater i bystyret. 2007, 2011 og 2015

Tilbake til artikkelen

Oppslutning om ulike partier i kommunestyrevalg i Oslo og mandater i bystyret. 2007, 2011 og 2015
  Oppslutning i prosent Antall mandater
  2007 2011 2015 Endring 2015-11 2007 2011 2015 Endring 2015-11
Arbeiderpartiet 29,9 33,1 32,0 -1,1 18 20 20 0
Fremskrittspartiet 14,3 7,0 6,0 -1,0 9 4 4 0
Høyre 25,2 35,7 31,8 -3,9 16 22 19 -3
Kristelig Folkeparti 3,1 2,4 2,4 0,0 2 1 1 0
Sosialistisk Venstreparti 10,6 6,3 5,4 -0,8 6 4 3 -1
Venstre 8,7 8,2 6,9 -1,3 5 5 4 -1
Miljøpartiet De Grønne 0,6 2,5 8,1 5,7 0 1 5 4
Rødt 5,2 3,6 5,0 1,4 3 2 3 1
Andre 2,4 1,2 2,4 1,2 0 0 0 0

Kontakt