Ti på topp og ti på bunn blant valgkretser i kommunestyrevalg i Oslo 1959, 1967, 1979, 1995 og 2015. Prosent

Tilbake til artikkelen

Ti på topp og ti på bunn blant valgkretser i kommunestyrevalg i Oslo 1959, 1967, 1979, 1995 og 2015. Prosent1
1959 % 1967 % 1979 % 1995 % 2015 %
1Valgkretsene Rådhuset, Rådhuset+ småkretsene og Marka er holdt utenfor. Dette er lite homogene, historisk gjerne små kretser og regnes ikke inn i bydelene.
Bøler 82 Hellerud 86 Lysejordet 89 Nordseter 79 Slemdal 79
Østensjø 81 Lilleaker 85 Slemdal 87 Bygdøy 79 Tåsen 78
Oppsal 81 Korsvoll 85 Munkerud 87 Abildsø 78 Engebråten 78
Lilleborg 81 Huseby 85 Huseby 87 Tonsenhagen 78 Bogstad 78
Høybråten 81 Ullevål 85 Nordseter 86 Ljan 78 Bygdøy 78
Nordtvedt 80 Oppsal 84 Bygdøy 86 Slemdal 78 Kjelsås 78
Hovin 80 Manglerud 84 Nordstrand 86 Vindern 77 Bekkelaget 77
Lilleaker 80 Lilleborg 84 Ljan 85 Nordstrand 77 Ris 77
Huseby 80 Kjelsås 84 Bestum 85 Munkerud 77 Svendstuen 77
Lambertseter 80 Høybråten 84 Smestad 85 Bekkelaget 77 Grindbakken 76
                   
Hegdehaugen 72 Vahl 77 Kampen 72 Sagene samfunnshus 60 Stig 51
Nordberg og Tåsen 72 Hersleb 77 Tøyen 72 Sandaker vdg. skole 59 Gran 51
Møllergaten 72 Nedre Grünerløkka 76 Oslo Katedralskole 72 Oslo Katedralskole 58 Linderud 51
Vindern 72 Katedralskolen 75 Foss skole 69 Foss v skole 58 Vahl 51
Vestheim 71 Gamlebyen 75 Lakkegaten 68 Vålerenga skole 58 Anker 51
Uranienborg 71 Ruseløkken skole 73 Møllergata 66 Oslo opplæringssenter 56 Vestli 51
Ruseløkken skole 70 Møllergaten 72 Vahl 66 Sagene skole 56 Tiurleiken 50
Aars og Voss 70 Aars og Voss 70 Gamlebyen 63 Munch museet 49 Møllergata 50
N. Bekkelaget, Prinsdal og Klemetsrud 68 Ullevål sykehus 64 Oslo lille indremisjon 61 Yrkesskole Hybelhus 49 Veitvet 48
Adamstuen og Ullevål sykehus 66 Sentrum 59 Ullevål Sykehus 48 Gamlebyen 48 Stovner 48

Kontakt