Samfunnsspeilet, 2001/2

Innvandrere og politiske valg: fra objekt til subjekt

Publisert:

Trass i kampanjer for økt valgdeltakelse, forble deltakelsen lav blant innvandrere ved lokalvalget i 1999. Tendensen til at ikke-vestlige innvandrere stemmer på partier til venstre, holdt seg også.

Åpne og les artikkelen i PDF (56 KB)

Kontakt