Samfunnsspeilet, 1994/3

Hvem mener hva i EU-saken?

Publisert:

En stor del av befolkningen er i tvil om hva de vil stemme i høstens folkeavstemning. Nei-siden leder imidlertid fortsatt på ja-siden. Motstanderne og tilhengerne har forskjellig geografisk og sosial tilknytning og ulike holdninger. Mens motstanderne frykter for den nasjonale uavhengigheten og medbestemmelsesretten, mener tilhengerne at et medlemskap vil trygge forsvaret og øke innflytelsen på egen framtid. Tvilerne ser oftere positive enn negative konsekvenser av et EU-medlemskap.

Åpne og les artikkelen i PDF (2.1 MB)

Kontakt