Innvandrerrepresentanter i kommunestyrer etter innvandringsgrunn og landregion. Kommunestyrevalget 2015. Antall og prosent

Tilbake til artikkelen

Innvandrerrepresentanter i kommunestyrer etter innvandringsgrunn og landregion. Kommunestyrevalget 2015. Antall og prosent
  I alt Prosent Landregion (Antall)
  Vest-Europa etc. Østeuropeiske EØS-land Afrika, Asia etc.
I alt 259 100 98 12 149
Flyktningbakgrunn 82 32 3 1 78
Arbeidsinnvandrer 21 8 19 2 -
Utdannelse 4 2 1 1 2
Øvrig familieinnvandring 10 4 3 3 4
Uoppgitt og annet 142 55 72 5 65

Kontakt