Kandidater og representanter etter innvandringskategori og landregion. Kommunestyrevalget 2015. Antall og prosent

Tilbake til artikkelen

Kandidater og representanter etter innvandringskategori og landregion. Kommunestyrevalget 2015. Antall og prosent
  Kandidater Prosent Representanter Prosent
I alt 58 093 100 10 621 100
Ikke innvandrer 55 793 96 10 362 98
         
Innvandrere        
I alt 2 300 4 259 2
Vest-Europa etc. 929 2 98 1
Østeuropeiske EØS-land 190 0 12 0
Afrika, Asia etc. 1 181 2 149 1

Kontakt