Valgdeltakelse blant innvandrere etter innvandringsgrunn og landbakgrunn. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Prosent

Tilbake til artikkelen

Valgdeltakelse blant innvandrere etter innvandringsgrunn og landbakgrunn. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Prosent
  Bosnia-Hercegovina Irak Vietnam Somalia Iran Sri Lanka Syria
I alt 27 30 34 45 36 45 33
Flyktningbakgrunn 27 31 35 46 37 47 33
Arbeidsinnvandrer 26 16 19 34 21 28 46
Utdannelse 37 25 26 : 23 33 56
Øvrig familieinnvandring 13 32 23 55 22 29 35
Uoppgitt og annet 30 19 36 37 31 46 29

Kontakt