Valgdeltakelse blant innvandrere fra Afrika, Asia etc., etter innvandringsgrunn og botid. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Prosent

Tilbake til artikkelen

Valgdeltakelse blant innvandrere fra Afrika, Asia etc., etter innvandringsgrunn og botid. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Prosent
  I alt 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 år og over
I alt 33 33 33 37 46
Flyktningebakgrunn 35 36 32 36 44
Arbeidsinnvandrer 28 25 37 37 -
Utdannelse 34 29 39 51 -
Øvrig familleinnvandring 30 26 30 38 -
Uoppgitt og annet 40 34 38 41 47

Kontakt