Valgdeltakelse blant innvandrere etter landregion, norske og utenlandske statsborgere og innvandringsgrunn. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Prosent

Tilbake til artikkelen

Valgdeltakelse blant innvandrere etter landregion, norske og utenlandske statsborgere og innvandringsgrunn. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Prosent
  I alt Norske statsborgere, innvandrere Utenlandske statsborgere
  I alt Vest-Europa etc. Øst-europeiske EØS land Afrika, Asia etc. I alt Vest-Europa etc. Øst-europeiske EØS land Afrika, Asia etc.
I alt 33 40 61 37 39 29 42 8 29
Flyktningbakgrunn 34 36 24 32 37 28 37 20 29
Arbeidsinnvandrer 17 45 57 41 43 16 35 6 24
Utdannelse 37 46 81 43 46 16 53 32 29
Øvrig familieinnvandring 26 35 48 29 35 19 32 8 22
Uoppgitt og annet 43 49 61 44 45 39 44 17 32

Kontakt