287051_tabell_311262_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
287051_tabell_311262
statistikk
2017-06-08T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 22 2017

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 22 2017Endring i prosent
Uke 21 2017 - Uke 22 2017Uke 22 2016 - Uke 22 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks66,02-8,514,0
Frosen laks64,48-3,113,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 5515,6-5,9
Frosen laks436-0,254,1