279407_tabell_310248_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279407_tabell_310248
statistikk
2017-05-31T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 21 2017

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 21 2017Endring i prosent
Uke 20 2017 - Uke 21 2017Uke 21 2016 - Uke 21 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks72,17-0,425,7
Frosen laks66,51-5,827,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 7735,7-15,6
Frosen laks437-9,9453,2