279403_tabell_308553_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279403_tabell_308553
statistikk
2017-05-18T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 19 2017

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 19 2017Endring i prosent
Uke 18 2017 - Uke 19 2017Uke 19 2016 - Uke 19 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks70,186,712,8
Frosen laks61,55-6,319,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 30518,2-17,2
Frosen laks53446,786,7