Notater 2005/47

Dokumentasjonsrapport

Utvikling av webskjema i UT-prosjektet

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Utvikling av webskjema i UT-prosjektet. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Anne Sundvoll

Serie og -nummer

Notater 2005/47

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

74

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt