Notater 2000/66

Korrigert versjon

Utenriksregnskap, dokumentasjon av teknisk drift

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Utenriksregnskap, dokumentasjon av teknisk drift. Korrigert versjon

Ansvarlige

Bjørnar Ansnes, Vibeke Aas

Serie og -nummer

Notater 2000/66

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk/Seksjon for nasjonalregnskap

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

74

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt