Notater 2007/45

Populasjons- og utvalgsarbeid 2004-2005 : notatsamling

Utenrikshandel med tjenester

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Utenrikshandel med tjenester. Populasjons- og utvalgsarbeid 2004-2005 : notatsamling

Ansvarlige

Anne Sofie Abrahamsen, Pål Holmen

Serie og -nummer

Notater 2007/45

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

114

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt