Import av kaffe og kaffemaskiner

Uten kaffe stopper Norge

Publisert:

Årlig importerer vi rundt 40 000 tonn kaffe til Norge, nesten 9,5 kilo per innbygger. Det gir oss en solid andreplass på lista over de mest kaffetørste nasjonene. Sverige forsyner oss med størst mengde brent kaffe, mens Brasil er det største importlandet for den ubrente varianten.

Kaffe er å regne som nasjonaldrikk her til lands, og drikken har en spesiell posisjon i samfunnet. Kaffen ble en drikk for allmuen rundt 1850, og siden den gang har man kategorisert personer som kaffedrikkere og ikke-kaffedrikkere.

Vi importerte i 2010 9,5 kg kaffe per person. Deler man dette på anbefalt mengde kaffe per liter vann og antall dager i et år, drikker vi i gjennomsnitt 0,4 liter kaffe daglig. Nå er det jo ikke slik at alle nordmenn drikker kaffe, og ifølge Norsk kaffeinformasjon inntar en kaffedrikker i gjennomsnitt 5 kopper kaffe daglig. I gjennomsnitt brukte vi 0,2 prosent av budsjettet vårt på kaffe i 2010.

Mye kaffe fra Sverige

Kaffe er en av de aller største handelsvarene i verden. Ifølge Den internasjonale kaffeorganisasjonen (engelsk ICO) ble det eksportert totalt 5,8 millioner tonn kaffe i 2010. Samme året importerte vi i Norge over 40 000 tonn. Importen de siste årene har vært økende, selv om den varierer litt fra år til år.

Noe overraskende er det kanskje at Sverige er et av de landene vi importerer mest kaffe fra. Dette skyldes at vi i stadig større grad velger brent kaffe framfor ubrent. Brenningen foregår gjerne i andre land enn der kaffen dyrkes, og hele 53 prosent av den brente kaffen vår får vi fra våre naboer i øst. I tillegg til Sverige, er Nederland, Italia og Brasil de største eksportørene av brent kaffe til Norge. Til sammen står disse landene for 80 prosent av det vi importerer.

Den ubrente kaffen vi importerer, kommer fra land de fleste forbinder mer med kaffe, som Brasil, Colombia, Guatemala og Mexico. Brasil alene står for nær 50 prosent av forsyningene.

Det er kanskje mest gjennom amerikanske medier at nordmenn er kjent med koffeinfri kaffe. Etter tusenårsskiftet har importen av koffeinfri kaffe her til lands hovedsakelig økt, men i fjor var ikke den koffeinfrie andelen av denne importen mer 0,5 prosent.

Figur 1. Kaffeimporten de siste ti årene

Større kaffeapparater

Det er naturlig å tenke at når kaffeimporten øker, øker også importen av kaffeapparater. Dette stemmer. Siden 2000 har det vært en økning på 33 prosent i antall importerte kaffe- og teapparater (traktere, maskiner og lignende) og i 2010 importerte vi over nær 470 000 apparater. I samme periode har den samlede vekten mer enn doblet seg, noe som kan tyde på at vi i større grad kjøper større apparater som for eksempel kaffemaskiner.

Kaffelandet Norge

De fleste har nok hørt utrykket ”Uten kaffe stopper Norge”. Dette kan kanskje settes i sammenheng med at samtidig som at Norge er et av verdens rikeste land, er det også et av landene med høyest forbruk av kaffe. Høyt forbruk per innbygger går igjen i alle de nordiske landene, og de siste årene har det vært Norge og Finland som har konkurrert om å være øverst på lista. I 2010 var det Finland som importerte mest; nesten 14 kilo per innbygger, mot Norges 9,5 kilo per innbygger. Norge importerte 0,5 prosent av all kaffe som ble produsert i 2010, samtidig som vi kun er 0,07 prosent av verdens befolkning.

Veksten i kaffeimport har også fulgt Norges stadig økende bruttonasjonalprodukt over de siste drøyt hundre årene. Det ser altså ut til at kaffeimporten har økt som følge av økt inntekt blant landets kaffedrikkere.

Figur 2. Brent/ubrent kaffe de siste ti årene

Figur 3. Utviklingen av BNP (faste 2000-priser) og kaffeimport fra 1881 til i dag

Kontakt