Notater 2004/59

Utvalgsplaner og utvalg til kvartals- og årsundersøkelsene

UT-undersøkelsene i 2004 for ikke-finansielle foretak

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

UT-undersøkelsene i 2004 for ikke-finansielle foretak. Utvalgsplaner og utvalg til kvartals- og årsundersøkelsene

Ansvarlige

Anne Sofie Abrahamsen, Johan Heldal, Dina Rafat

Serie og -nummer

Notater 2004/59

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for statistiske metoder og standarder

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

47

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt