Publikasjon

Rapporter 1998/23

The Norwegian balance of payments

Sources and methods

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen