Rapporter 1999/17

Norsk eksport av metaller

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk eksport av metaller

Ansvarlig

Andreas Benedictow

Serie og -nummer

Rapporter 1999/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4701-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

47

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt