Rapporter 2000/06

En økonometrisk analyse på norske data

Importandelene for industrivarer

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Importandelene for industrivarer. En økonometrisk analyse på norske data

Ansvarlig

Bjørn E. Naug

Serie og -nummer

Rapporter 2000/06

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4786-1

ISSN

1892-7513

Antall sider

40

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt