Notater 2015/09

Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer

Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen

Oversikten er en viktig kilde i forbindelse med produksjon og publisering av utenrikshandelsstatistikk med varer. Prosedyrekodene endres med jevne mellomrom for å sikre korrekt informasjon til toll- og statistikkformål. Tollvesenet er eiere av opplysningen, men Statistisk sentralbyrå er med i arbeidet for å sikre sine behov.

Oversikten er en viktig kilde i forbindelse med produksjon og publisering av utenrikshandelsstatistikk med varer. Prosedyrekodene endres med jevne mellomrom for å sikre korrekt informasjon til toll- og statistikkformål. Tollvesenet er eiere av opplysningen, men Statistisk sentralbyrå er med i arbeidet for å sikre sine behov.

Om publikasjonen

Tittel

Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen. Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer

Ansvarlig

Anton Gautvedt

Serie og -nummer

Notater 2015/09

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9087-9

Antall sider

35

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt