Publikasjon

Notater 2007/7

Exchange rate volatility and export performance

Evidence from disaggregated Norwegian data

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen