Notater 2003/82

Konsentrasjon om store enheter og stabilitet over tid

Dokumentasjon av etableringen av UT-populasjonen

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon av etableringen av UT-populasjonen. Konsentrasjon om store enheter og stabilitet over tid

Ansvarlige

Pål Holmen, Kjell Lorentzen

Serie og -nummer

Notater 2003/82

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for næringsstatistikk/Seksjon for bedriftsregister

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

48

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt