54748_not-searchable
/utdanning/statistikker/utregnpriv/aar
54748
Balanse mellom inntekter og kostnader
statistikk
2011-02-16T10:00:00.000Z
Utdanning;Utdanning
no
utregnpriv, Regnskap fra private skoler (opphørt), private skoler, driftsregnskap, grunnskoler, videregående skoler, høgskolerHøyere utdanning, Grunnskoler, Videregående utdanning, Utdanning
true

Regnskap fra private skoler (opphørt)2009

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Balanse mellom inntekter og kostnader

De totale innrapporterte driftsinntektene for private skoler utgjorde i overkant av 4,6 milliarder kroner i 2009. Driftskostnadene for de samme skolene utgjorde samtidig til sammen 4,5 milliarder kroner.

Totale driftsinntekter og driftskostnader for private skoler med rett til statstilskudd. 2009. Millioner kroner

I 2009 utgjorde lønnskostnadene til private skoler med rett til statstilskudd hele 55 prosent av de totale driftskostnadene, sammenlignet med 52 prosent i 2008.

73 prosent i statlig driftstilskudd

Statlig driftstilskudd for private skoler med rett til statsstøtte utgjorde 73 prosent av de totale driftsinntektene i 2009. Salgsinntektene for private skoler med rett til statsstøtte gikk ned med 6 prosentpoeng sammenlignet med 2008, og utgjorde i 2009 15 prosent av de totale driftsinntektene. Skolepenger fra elevene/studentene utgjør størstedelen av salgsinntektene. Som tidligere år var tilskuddet fra kommunene tilnærmet uforandret og utgjorde 4 prosent av de totale driftsinntektene i 2009.

Om skolene i undersøkelsen

Alle private skoler innenfor grunnopplæringa og høgskolesektoren har fått tilsendt undersøkelsen "Regnskapsundersøkelse for private utdanningsinstitusjoner 2009". Totalt 232 skoler avga fullstendig svar på skjema i 2009, og disse er grunnlaget for denne publiseringen. Av disse er det 188 skoler med rett til statstilskudd og 44 skoler uten rett til statstilskudd etter privatskolelova.

Tabeller: