160115_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/utniv/aar
160115_tabell
statistikk
2014-06-19T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
false
Over tid har utdanningsnivået i befolkningen endret seg mye. De siste 20 årene har det blitt mange færre som har kun grunnskole og flere som har høyere utdanning.

Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Personer 16 år og over, etter år, kjønn og utdanningsnivå. Absolutte tall og andelerfullscreen-iconPersoner 16 år og over, etter år, kjønn og utdanningsnivå. Absolutte tall og andelerexcel-iconPersoner 16 år og over, etter år, kjønn og utdanningsnivå. Absolutte tall og andelercsv-iconPersoner 16 år og over, etter år, kjønn og utdanningsnivå. Absolutte tall og andeler
Tabell 2Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn, år og bostedsfylke. Absolutte tall og prosentfullscreen-iconPersoner 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn, år og bostedsfylke. Absolutte tall og prosentexcel-iconPersoner 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn, år og bostedsfylke. Absolutte tall og prosentcsv-iconPersoner 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn, år og bostedsfylke. Absolutte tall og prosent
Tabell 3Personer 16 år og over, etter tid, utdanningsnivå og bostedskommune 1. oktober. Antall og prosentfullscreen-iconPersoner 16 år og over, etter tid, utdanningsnivå og bostedskommune 1. oktober. Antall og prosentexcel-iconPersoner 16 år og over, etter tid, utdanningsnivå og bostedskommune 1. oktober. Antall og prosentcsv-iconPersoner 16 år og over, etter tid, utdanningsnivå og bostedskommune 1. oktober. Antall og prosent
Tabell 4Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og alderfullscreen-iconPersoner 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og alderexcel-iconPersoner 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og aldercsv-iconPersoner 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og alder
Tabell 5Personer 16 år og over, etter alder, utdanningsnivå og fagfeltfullscreen-iconPersoner 16 år og over, etter alder, utdanningsnivå og fagfeltexcel-iconPersoner 16 år og over, etter alder, utdanningsnivå og fagfeltcsv-iconPersoner 16 år og over, etter alder, utdanningsnivå og fagfelt
Tabell 6Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå og bydeler i Oslo. Absolutte tall og prosentfullscreen-iconPersoner 16 år og over, etter utdanningsnivå og bydeler i Oslo. Absolutte tall og prosentexcel-iconPersoner 16 år og over, etter utdanningsnivå og bydeler i Oslo. Absolutte tall og prosentcsv-iconPersoner 16 år og over, etter utdanningsnivå og bydeler i Oslo. Absolutte tall og prosent
Tabell 7Innvandrere 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og landgrupperfullscreen-iconInnvandrere 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og landgrupperexcel-iconInnvandrere 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og landgruppercsv-iconInnvandrere 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og landgrupper
Tabell 8Innvandrer 16 år og over, etter utdanningsnivå og landbakgrunnfullscreen-iconInnvandrer 16 år og over, etter utdanningsnivå og landbakgrunnexcel-iconInnvandrer 16 år og over, etter utdanningsnivå og landbakgrunncsv-iconInnvandrer 16 år og over, etter utdanningsnivå og landbakgrunn
Tabell 9Innvandrere 16 år og over, etter kjønn, fagfelt og utdanningsnivåfullscreen-iconInnvandrere 16 år og over, etter kjønn, fagfelt og utdanningsnivåexcel-iconInnvandrere 16 år og over, etter kjønn, fagfelt og utdanningsnivåcsv-iconInnvandrere 16 år og over, etter kjønn, fagfelt og utdanningsnivå
Tabell 10Norskfødte med innvandrerforeldre 16 år og over, etter kjønn, fagfelt og utdanningsnivåfullscreen-iconNorskfødte med innvandrerforeldre 16 år og over, etter kjønn, fagfelt og utdanningsnivåexcel-iconNorskfødte med innvandrerforeldre 16 år og over, etter kjønn, fagfelt og utdanningsnivåcsv-iconNorskfødte med innvandrerforeldre 16 år og over, etter kjønn, fagfelt og utdanningsnivå
Tabell 11Innvandrere 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og alderfullscreen-iconInnvandrere 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og alderexcel-iconInnvandrere 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og aldercsv-iconInnvandrere 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og alder

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken