219129_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/utfolk/aar
219129_tabell
statistikk
2015-03-24T10:00:00.000Z
Utdanning
no
true
Statistikken viser deltakarar på kortkurs ved folkehøgskolar, etter kjønn, alder, fylke og hovudemne. I alt var det 17 700 deltakarar på kortkurs i 2014.

Folkehøgskolar (opphørt)2014

SSB publiserer tall for langkurs på folkehøgskoler i statistikken Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Innhald