Leseferdigheter og tallforståelse2011-2012

Innhold

Arkiv for Leseferdigheter og tallforståelse - hvert 10. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
8. oktober 2013 2011-2012 Norske voksne har gode ferdigheter