281731_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/nasjprov/aar
281731_tabell
statistikk
2017-01-31T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
false
Resultater fra nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn, fordelt på kjønn, fylke, innvandringskategori og foreldrenes utdanningsbakgrunn.

Nasjonale prøver2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Andel elever som skårer på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver 5. trinn, etter kjønn, innvandringsbakgrunn og foreldres utdanningsnivå.fullscreen-iconAndel elever som skårer på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver 5. trinn, etter kjønn, innvandringsbakgrunn og foreldres utdanningsnivå.excel-iconAndel elever som skårer på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver 5. trinn, etter kjønn, innvandringsbakgrunn og foreldres utdanningsnivå.csv-iconAndel elever som skårer på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver 5. trinn, etter kjønn, innvandringsbakgrunn og foreldres utdanningsnivå.
Tabell 2Elever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 5.trinn, etter foreldres utdanningsnivå, sentralitet og år. Prosentfullscreen-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 5.trinn, etter foreldres utdanningsnivå, sentralitet og år. Prosentexcel-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 5.trinn, etter foreldres utdanningsnivå, sentralitet og år. Prosentcsv-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 5.trinn, etter foreldres utdanningsnivå, sentralitet og år. Prosent
Tabell 3Elever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8.trinn, etter sentralitet og foreldres utdanningsnivå. År. Prosentfullscreen-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8.trinn, etter sentralitet og foreldres utdanningsnivå. År. Prosentexcel-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8.trinn, etter sentralitet og foreldres utdanningsnivå. År. Prosentcsv-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8.trinn, etter sentralitet og foreldres utdanningsnivå. År. Prosent
Tabell 4Elever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 5. trinn, etter kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Prosentfullscreen-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 5. trinn, etter kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Prosentexcel-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 5. trinn, etter kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Prosentcsv-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 5. trinn, etter kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Prosent
Tabell 5Elever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8. trinn, etter kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Prosentfullscreen-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8. trinn, etter kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Prosentexcel-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8. trinn, etter kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Prosentcsv-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8. trinn, etter kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. Prosent
Tabell 6Elever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 5. trinn, etter kjønn og innvandringsbakgrunn. Prosentfullscreen-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 5. trinn, etter kjønn og innvandringsbakgrunn. Prosentexcel-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 5. trinn, etter kjønn og innvandringsbakgrunn. Prosentcsv-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 5. trinn, etter kjønn og innvandringsbakgrunn. Prosent
Tabell 7Elever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8. trinn, etter kjønn og innvandringsbakgrunn. Prosentfullscreen-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8. trinn, etter kjønn og innvandringsbakgrunn. Prosentexcel-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8. trinn, etter kjønn og innvandringsbakgrunn. Prosentcsv-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8. trinn, etter kjønn og innvandringsbakgrunn. Prosent
Tabell 8Elever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8.trinn, etter foreldrenes utdanningsnivå og elevenes mestringsnivå ved tilsvarende prøve på 5.trinn tre år tidligere. Prosentfullscreen-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8.trinn, etter foreldrenes utdanningsnivå og elevenes mestringsnivå ved tilsvarende prøve på 5.trinn tre år tidligere. Prosentexcel-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8.trinn, etter foreldrenes utdanningsnivå og elevenes mestringsnivå ved tilsvarende prøve på 5.trinn tre år tidligere. Prosentcsv-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8.trinn, etter foreldrenes utdanningsnivå og elevenes mestringsnivå ved tilsvarende prøve på 5.trinn tre år tidligere. Prosent
Tabell 9Elever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8.trinn og 9.trinn. Prosentfullscreen-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8.trinn og 9.trinn. Prosentexcel-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8.trinn og 9.trinn. Prosentcsv-iconElever fordelt på mestringsnivå, nasjonale prøver 8.trinn og 9.trinn. Prosent
Tabell 10Gjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver 5. trinn, etter kjønn, fylke, foreldrenes utdanningsnivå og innvandringskategorifullscreen-iconGjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver 5. trinn, etter kjønn, fylke, foreldrenes utdanningsnivå og innvandringskategoriexcel-iconGjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver 5. trinn, etter kjønn, fylke, foreldrenes utdanningsnivå og innvandringskategoricsv-iconGjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver 5. trinn, etter kjønn, fylke, foreldrenes utdanningsnivå og innvandringskategori
Tabell 11Gjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver 8. trinn, etter kjønn, fylke, foreldrenes utdanningsnivå og innvandringskategorifullscreen-iconGjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver 8. trinn, etter kjønn, fylke, foreldrenes utdanningsnivå og innvandringskategoriexcel-iconGjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver 8. trinn, etter kjønn, fylke, foreldrenes utdanningsnivå og innvandringskategoricsv-iconGjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver 8. trinn, etter kjønn, fylke, foreldrenes utdanningsnivå og innvandringskategori
Tabell 12Gjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver 9. trinn, etter kjønn, fylke, foreldrenes utdanningsnivå og innvandringskategorifullscreen-iconGjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver 9. trinn, etter kjønn, fylke, foreldrenes utdanningsnivå og innvandringskategoriexcel-iconGjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver 9. trinn, etter kjønn, fylke, foreldrenes utdanningsnivå og innvandringskategoricsv-iconGjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver 9. trinn, etter kjønn, fylke, foreldrenes utdanningsnivå og innvandringskategori

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB