Samfunnsspeilet, 1998/2

Utenlandsadopterte ungdom når langt i skolesystemet

Publisert:

Utenlandsadoptert ungdom fullfører videregående opplæring i samme grad som sine norskfødte jevnaldrende. I årskullet som fullforte grunnskolen i 1991 er det omtrent like mange som har fullfort videregående opplæring fire år senere blant de utenlandsadopterte som i resten av kullet. Andelen som deretter går over i høyere utdanning er også like høy som hos de norskfødte. Jo eldre barna i dette årskullet var ved adopsjonen, jo færre fuliforer en videregående utdanning på fire år. Adoptivungdommene ser ut til å velge en annen utdanningsatferd enn sine adoptivforeldre.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.6 MB)

Kontakt