Samfunnsspeilet, 2000/6

Bydelene i Oslo

Utdannningsnivå og inntektsnivå henger ikke alltid sammen

Publisert:

De bydelene i Oslo som har det høyeste utdanningsnivået, har også det høyeste bruttoinntektsnivået. I de andre bydelene finner vi ikke så sterke sammenhenger. Andelen av befolkningen som får sosialhjelp, er lavest i enkelte av bydelene med høyest utdanningsnivå og høyest i Oslo indre øst der det er mange unge med høy utdanning og mange eldre med lav utdanning.

Åpne og les artikkelen i PDF (215 KB)

Kontakt