Publikasjon

Notater 2014/32

Undersøkelse om voksne og læring 2012

Dokumentasjonsrapport

Innhold

I denne rapporten beskriver Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomføringen av undersøkelsen om voksne og læring i 2012.

I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå (SSB) frem en metodisk dokumentasjon fra Undersøkelse om voksne og læring 2012. Undersøkelse om voksne og læring er en del av Eurostat-undersøkelsen Adult Education Survey (AES) som er gjennomført i rundt 20 land. Første undersøkelse ble gjennomført i 2007.

Til undersøkelsen er det trukket 6 000 personer registrert bosatt i Norge i aldersgruppen 18-69 år disproporsjonalt etter aldersgrupper. Aldersgruppen 25-64 år inngår i AES og er overrepresentert i utvalgt i forhold til de aldersgruppen 18-24 år og 65-69 år.

Vi oppnådde intervju med 56 prosent av utvalget. Den viktigste årsaken til at vi ikke fikk svar fra alle, er at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget i løpet av datafangstperioden.

Kontakt