Innvandrerelever som mangler grunnskolepoeng, etter kjønn og landbakgrunn. 2015

Tilbake til artikkelen

Innvandrerelever som mangler grunnskolepoeng, etter kjønn og landbakgrunn. 2015
  Antall elever Andel elever
Begge kjønn    
Alle innvandrerelever 547 100
EU/EØS,USA, Canada, Australia og New Zealand 149 27
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS 398 73
Menn    
Alle innvandrerelever 304 56
EU/EØS,USA, Canada, Australia og New Zealand 82 15
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS 222 41
Kvinner    
Alle innvandrerelever 243 44
EU/EØS,USA, Canada, Australia og New Zealand 67 12
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS 176 32

Kontakt