Innvandrerelever som mangler grunnskolepoeng, etter kjønn og botid. 2015

Tilbake til artikkelen

Innvandrerelever som mangler grunnskolepoeng, etter kjønn og botid. 2015
  Antall elever Andel elever
Begge kjønn    
Alle innvandrerelever 547 100
0-3 år 358 65
4-7 år 82 15
8-11 år 27 5
Over 11 år 46 8
uoppgitt 34 6
Menn    
Alle innvandrerelever 304 56
0-3 år 195 36
4-7 år 45 8
8-11 år 12 2
Over 11 år 32 6
uoppgitt 20 4
Kvinner    
Alle innvandrerelever 243 44
0-3 år 163 30
4-7 år 37 7
8-11 år 15 3
Over 11 år 14 3
uoppgitt 14 3

Kontakt