Elever som mangler grunnskolepoeng, etter kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. 2015

Tilbake til artikkelen

Elever som mangler grunnskolepoeng, etter kjønn og foreldrenes utdanningsnivå. 2015
  Antall elever Andel elever
Begge kjønn    
Alle elever 2 665 100
Lang høyere utdanning 207 8
Kort høyere utdanning 560 21
Videregående utdanning 893 34
Grunnskoleutdanning 482 18
Uoppgitt 523 20
Menn    
Alle elever 1 533 58
Lang høyere utdanning 109 4
Kort høyere utdanning 292 11
Videregående utdanning 554 21
Grunnskoleutdanning 275 10
Uoppgitt 303 11
Kvinner    
Alle elever 1 132 42
Lang høyere utdanning 98 4
Kort høyere utdanning 268 10
Videregående utdanning 339 13
Grunnskoleutdanning 207 8
Uoppgitt 220 8

Kontakt