Elever som mangler grunnskolepoeng, etter kjønn og innvandringskategori. 2015

Tilbake til artikkelen

Elever som mangler grunnskolepoeng, etter kjønn og innvandringskategori. 2015
  Antall elever Andel elever
Begge kjønn    
Alle elever 2 665 100
Innvandrere 547 21
Norskfødte med innvandrerforeldre 118 4
Øvrige befolkning 2 000 75
Menn    
Alle elever 1 533 58
Innvandrere 304 11
Norskfødte med innvandrerforeldre 79 3
Øvrige befolkning 1 150 43
Kvinner    
Alle elever 1 132 42
Innvandrere 243 9
Norskfødte med innvandrerforeldre 39 1
Øvrige befolkning 850 32

Kontakt