Samfunnsspeilet, 2001/2

Rekrutering til høyere utdanning

Sosial bakgrunn betyr mer enn innvandrerbakgrunn

Publisert:

En viktig forutsetning for deltakelse i yrkeslivet og samfunnslivet for øvrig, er tilegnelse av kunnskap gjennom utdanningssystemet. Men hvem er det som tar høyere utdanning? Denne artikkelen undersøker rekruttering til høyere utdanning blant innvandrere. Resultatene viser at ungdommer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn sjeldnere begynner i høyere utdanning enn øvrige ungdommer uavhengig av botid i Norge. Men når en sammenlikner ungdommer innen samme sosiale lag av befolkningen, utviskes rekrutteringsforskjellene mellom ungdommer med og uten innvandrerbakgrunn.

Åpne og les artikkelen i PDF (145 KB)

Kontakt