Notater 2007/29

En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge

Skoleresultater 2006

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Skoleresultater 2006. En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge

Ansvarlige

Torbjørn Hægeland, Lars Johannessen Kirkebøen

Serie og -nummer

Notater 2007/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Grunnskoler, Videregående utdanning

Antall sider

69

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt