Notater 2006/35

En kartlegging av karakterer fra grunnskoler og videregående skoler i Norge

Skoleresultater 2005

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Skoleresultater 2005. En kartlegging av karakterer fra grunnskoler og videregående skoler i Norge

Ansvarlige

Torbjørn Hægeland, Oddbjørn Raaum, Lars Johannessen Kirkebøen

Serie og -nummer

Notater 2006/35

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Grunnskoler, Videregående utdanning

Antall sider

82

Målform

Nynorsk

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt