Notater 2005/31

En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge

Skoleresultater 2004

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Skoleresultater 2004. En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge

Ansvarlige

Torbjørn Hægeland, Oddbjørn Raaum, Lars Johannessen Kirkebøen

Serie og -nummer

Notater 2005/31

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Grunnskoler, Videregående utdanning

Antall sider

88

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt