Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2008-2012 etter status på arbeidsmarkedet i november 2013, fordelt på kjønn. Antall og prosent

Tilbake til artikkelen

Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2008-2012 etter status på arbeidsmarkedet i november 2013, fordelt på kjønn. Antall og prosent
  2008-kohorten 2009-kohorten 2010-kohorten 2011-kohorten 2012-kohorten
  Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner
1Arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010 som erstatning for attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.
Antall 2 227 1 108 1 119 2 337 1 162 1 175 2 819 1 465 1 354 3 450 1 853 1 597 3 843 2 104 1 739
                               
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                               
Sysselsatt / under utdanning 63 69 58 63 69 57 62 69 55 64 72 54 62 70 52
Av dette:                              
Sysselsatt 51 57 45 49 56 41 44 51 36 42 50 32 35 41 28
Sysselsatt og under utdanning 7 7 7 7 7 7 10 12 8 12 14 11 13 16 9
Under utdanning 5 4 6 7 5 9 8 6 11 10 8 11 14 13 15
                               
Registrert ledig / på tiltak 11 12 10 11 11 10 11 11 12 11 11 11 12 12 13
Av dette:                              
Registrert helt ledige 8 9 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9
Andre arbeidssøkende 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4
                               
Annen eller ukjent status 26 19 32 26 20 32 26 20 33 25 17 35 26 18 36
Av dette:                              
Nedsatt arbeidsevne, på tiltak 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3
Arbeidsavklaringspenger1 7 6 7 6 5 7 5 5 5 3 3 4 2 2 2
Andre helserelaterte ytelser 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Kontantstøtte / overgangsstønad 2 0 3 2 0 3 2 0 5 3 0 5 2 0 4
Sosialhjelp 5 4 7 6 6 6 6 5 7 7 6 8 8 7 10
Andre grupper 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3
Ukjent status 7 4 9 7 3 10 8 5 11 7 4 11 8 5 13

Kontakt