Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2008-2012 etter status på arbeidsmarkedet i november året etter, fordelt på kjønn. Antall og prosent

Tilbake til artikkelen

Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2008-2012 etter status på arbeidsmarkedet i november året etter, fordelt på kjønn. Antall og prosent
  Avgangskohort 2008, Status i 2009 Avgangskohort 2009, Status i 2010 Avgangskohort 2010, Status i 2011 Avgangskohort 2011, Status i 2012 Avgangskohort 2012, Status i 2013
  Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner
1Arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010 som erstatning for attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.
Antall 2 327 1 162 1 165 2 416 1 211 1 205 2 897 1 506 1 391 3 490 1 876 1 614 3 843 2 104 1 739
                               
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                               
Sysselsatt / under utdanning 63 69 57 60 67 54 61 69 53 63 71 53 62 70 52
Av dette:                              
Sysselsatt 40 47 34 38 45 31 38 45 31 38 45 30 35 41 28
Sysselsatt og under utdanning 9 9 10 9 9 10 10 10 9 11 13 9 13 16 9
Under utdanning 13 14 13 13 13 13 13 13 13 13 12 14 14 13 15
                               
Registrert ledig / på tiltak 15 16 13 14 16 13 12 13 11 11 10 11 12 12 13
Av dette:                              
Registrert helt ledige 7 8 7 8 10 7 7 9 6 7 7 7 8 8 9
Andre arbeidssøkende 7 8 7 6 6 6 4 4 5 4 3 4 4 4 4
                               
Annen eller ukjent status 22 15 29 25 18 33 27 18 37 27 19 36 26 18 36
Av dette:                              
Nedsatt arbeidsevne, på tiltak 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 4 2 2 3
Arbeidsavklaringspenger1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2
Andre helserelaterte ytelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontantstøtte / overgangsstønad 4 0 8 3 0 7 3 0 6 2 0 4 2 0 4
Sosialhjelp 5 6 5 7 6 7 7 6 8 8 7 9 8 7 10
Andre grupper (inkl deltakere på intro) 1 1 1 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 2 3
Ukjent status 8 4 12 8 4 11 9 5 13 9 5 14 8 5 13

Kontakt