Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2012 etter detaljert status på arbeidsmarkedet i november 2013. Utvalgte land og kjønn. Absolutte tall og prosent

Tilbake til artikkelen

Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2012 etter detaljert status på arbeidsmarkedet i november 2013. Utvalgte land og kjønn. Absolutte tall og prosent
  Antall I alt I alt Sysselsatt / under utdanning Registrert ledig / på tiltak, i alt Annen eller ukjent status, i alt
  Sysselsatt Sysselsatt og under utdanning Under utdanning
Begge kjønn                
Alle 3 843 100 62 35 13 14 12 26
                 
Eritrea 934 100 71 44 17 10 9 20
Somalia 674 100 49 28 7 14 16 35
Afghanistan 522 100 71 30 24 17 8 20
Irak 365 100 53 33 6 13 19 28
Etiopia 239 100 76 43 18 14 8 16
Det palestinske området 180 100 46 24 9 13 17 37
Iran 168 100 59 24 14 21 16 25
Burma 160 100 63 38 9 16 9 28
Sudan 100 100 68 36 13 19 10 22
Russland 73 100 48 36 3 10 26 26
Kina 70 100 60 31 16 13 10 30
Bhutan 58 100 48 34 7 7 5 47
Kongo 35 100 49 17 9 23 9 43
Sri Lanka 21 100 86 52 10 24 10 5
Syria 20 100 55 30 5 20 : :
Andre land 224 100 63 39 7 17 11 27
                 
Menn                
Alle 2 104 100 70 41 16 13 12 18
                 
Eritrea 552 100 77 47 19 12 8 15
Somalia 382 100 62 42 8 12 14 24
Afghanistan 346 100 83 33 33 17 7 10
Irak 180 100 58 41 9 8 22 21
Etiopia 110 100 85 50 23 12 8 7
Det palestinske området 97 100 52 34 11 6 20 29
Iran 90 100 66 29 16 21 19 16
Burma 63 100 65 41 10 14 6 29
Sudan 68 100 69 38 12 19 15 16
Russland 31 100 52 45 3 3 29 19
Kina 37 100 70 38 19 14 14 16
Bhutan 16 100 50 31 13 6 6 44
Kongo 9 100 67 : : : : :
Sri Lanka 17 100 88 47 12 29 6 6
Syria 6 100 67 : : : : :
Andre land 100 100 65 45 5 15 12 23
                 
Kvinner                
Alle 1 739 100 52 28 9 15 13 36
                 
Eritrea 382 100 62 40 14 9 10 28
Somalia 292 100 33 11 4 17 19 49
Afghanistan 176 100 49 24 7 18 11 40
Irak 185 100 48 26 3 18 17 35
Etiopia 129 100 68 37 15 16 9 23
Det palestinske området 83 100 40 13 6 20 14 46
Iran 78 100 51 18 13 21 13 36
Burma 97 100 61 36 8 16 11 28
Sudan 32 100 66 31 16 19 : :
Russland 42 100 45 29 2 14 24 31
Kina 33 100 48 24 12 12 6 45
Bhutan 42 100 48 36 5 7 5 48
Kongo 26 100 42 15 8 19 12 46
Sri Lanka 4 100 75 75 : : : :
Syria 14 100 50 29 : : : :
Andre land 124 100 60 34 8 19 10 30

Kontakt