Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2012 etter alder, kjønn og status på arbeidsmarkedet i november 2013. Antall og prosent

Tilbake til artikkelen

Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2012 etter alder, kjønn og status på arbeidsmarkedet i november 2013. Antall og prosent
  20 - 24 år 25 - 29 år 30 - 34 år 35 - 39 år 40 - 44 år 45 - 50 år
  Begge kjønn Menn Kvinner Begge kjønn Menn Kvinner Begge kjønn Menn Kvinner Begge kjønn Menn Kvinner Begge kjønn Menn Kvinner Begge kjønn Menn Kvinner
Antall 719 492 227 748 386 362 882 481 401 627 292 335 394 197 197 273 137 136
                                     
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                                     
Sysselsatt / under utdanning 78 82 69 65 75 55 63 73 50 59 69 50 58 66 49 39 42 37
                                     
Sysselsatt 20 23 15 36 46 26 41 52 28 42 52 33 46 57 35 27 27 27
Sysselsatt og under utdanning 27 32 15 15 19 11 11 14 9 9 11 7 5 4 6 4 5 2
Under utdanning 31 28 38 14 10 17 10 8 13 9 7 10 6 5 8 8 9 7
                                     
Registrert ledig / på tiltak 6 6 6 11 11 12 12 12 13 14 12 16 15 16 13 20 25 15
                                     
Registrert helt ledige 4 4 3 8 8 7 9 8 10 10 9 11 10 11 9 12 16 8
Andre arbeidssøkende 3 2 3 3 2 5 3 4 3 4 4 5 5 6 4 8 9 7
                                     
Annen eller ukjent status 16 11 26 24 14 33 25 15 37 26 18 33 28 18 38 41 34 49
                                     
Nedsatt arbeidsevne, på tiltak 1 : : 1 1 1 2 2 3 3 2 4 3 2 5 5 5 4
Arbeidsavklaringspenger : : : 1 : : 2 2 2 2 2 1 3 4 2 6 2 10
Andre helserelaterte ytelser : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Kontantstøtte / overgangsstønad 1 : : 2 : : 2 : : 3 : : : : : : : :
Sosialhjelp 6 5 9 9 7 12 6 6 6 8 7 9 10 9 10 14 13 15
Andre grupper 0 : : 1 : : 3 2 3 2 : : 5 2 8 6 7 5
Ukjent status 8 5 13 9 4 14 10 4 16 8 6 10 : : : 9 5 13

Kontakt