Yrkesfordeling, etter landbakgrunn og yrkesstatus. 4. kvartal 2010. Prosent

Tilbake til artikkelen

Yrkesfordeling, etter landbakgrunn og yrkesstatus. 4. kvartal 2010. Prosent
  Tredjelandsborgere EU og EØS
  Sysselsatt Sysselsatt og fremdeles i utdanning Sysselsatt Sysselsatt og fremdeles i utdanning
Totalt 100 100 100 100
Ledere 1 0 3 0
Akademiske yrker 40 27 45 45
Høgskoleyrker 29 8 27 16
Kontoryrker 5 5 4 4
Salgs- og serviceyrker 13 23 13 22
Bønder, fiskere osv. 0 0 1 0
Håndverkere 1 1 1 1
         
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere 1 3 2 0
Renholdere, hjelpepleiere 10 32 4 10
Militære yrker 0 0 0 0
         
N= (antall personer) 1 371 1 391 964 402

Kontakt