Fordeling av studenter, etter fag- retning og landbakgrunn. 2010. Prosent

Tilbake til artikkelen

Fordeling av studenter, etter fag- retning og landbakgrunn. 2010. Prosent
  Tredje­lands EU/EØS
Totalt 100 100
Naturvitenskapelige fag 42 32
Humanistiske og estetiske fag 14 23
Økonomi og administrasjon 14 12
Samfunnsfag og juss 12 18
Helse, ernæring og idrett 9 8
Lærerutdanning 4 3
Primærnæringsfag 2 1
Transport og kommunikasjon 2 1
Andre 1 2
     
N = antall personer 3 797 1 073

Kontakt