Studentinnvandring 2000-2010, etter nasjonalitet

Tilbake til artikkelen

Studentinnvandring 2000-2010, etter nasjonalitet
Viktigste avsenderland 2000-2010 Antall innvandrede studenter Prosent fremdeles bosatt per 1.1.2011
Totalt 21 538 47
Kina 2 366 50
Tyskland 2 291 37
Russland 1 124 64
Spania 989 36
Frankrike 958 43
USA 865 38
Etiopia 706 51
Nepal 597 62
Ghana 506 43
Italia 462 39
Andre (136 nasjonaliteter) 10 674 50

Kontakt