Notater 2002/39

Omlegging til elektronisk rapportering

Omlegging av folkehøgskolestatistikk

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Omlegging av folkehøgskolestatistikk. Omlegging til elektronisk rapportering

Ansvarlig

Hossein Moafi

Serie og -nummer

Notater 2002/39

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for befolkning- og utdanningsstatistik

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt