Notater 2001/12

Dokumentasjonsrapport

NUS2000

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

NUS2000. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Arild Rognan, Nuria Barrabes

Serie og -nummer

Notater 2001/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for befolknings- og utdanningsstatisti

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

36

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt